شورای سیاست‌گذاری کنفرانس

  دکتر اسماعیل چمنی

  رئیس دانشگاه محقق اردبیلی

  دکتر علیرضا قنبری

  دانشگاه محقق اردبیلی

  دکتر کیومرث سفیدی

  دانشگاه محقق اردبیلی

  دکتر رقیه جهدی

  دانشگاه محقق اردبیلی

  دکتر اردوان قربانی

  دانشگاه محقق اردبیلی

  دکتر محمد احمدی

  دانشگاه محقق اردبیلی

  دکتر علی رسول زاده

  دانشگاه محقق اردبیلی

  دکتر عباسعلی نوبخت

  رئیس سازمان منابع طبیعی و آّبخیزداری کشور

  دکتر رسول اشرفی پور

  رئیس شورای عالی جنگل و مرتع سازمان منابع طبیعی و آّبخیزداری کشور

  مهندس علی بناگر

  رئیس انجمن جنگلبانی ایران

  دکتر وحید اعتماد

  رئیس انجمن جنگلبانی ایران و استاد دانشگاه تهران

  دکتر خسرو ثاقب طالبی

  مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

  دکتر مظفر شیروانی

  مشاور بین المللی جنگل و محیط زیست

  Domink thom

  دانشگاه مونیخ آلمان

  Pablo González-Moreno

  دانشگاه کوردوبا اسپانیا

  Michele Salis

  مرکز ملی تحقیقات ایتالیا

  مهندس حسن قاسم‌پور

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل

  مهندس محمود قلیزاده

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل