کمیته علمی کنفرانس

  دانشگاه فنی مونیخ آلمان

  Domink thom

  دانشگاه فنی مونیخ آلمان

  Bernhard Felbermier

  مرکز ملی تحقیقات ایتالیا

  Pierpaolo Duce

  مرکز ملی تحقیقات ایتالیا

  Bachisio Arca

  مرکز ملی تحقیقات ایتالیا

  Michele Salis

  مرکز ملی تحقیقات ایتالیا

  Grazia Pellizzaro

  مرکز ملی تحقیقات ایتالیا

  Valentina Bacciu

  دانشگاه کوردوبا اسپانیا

  Pablo González-Moreno

  دانشگاه کوردوبا اسپانیا

  Rafael M Navarro

  دانشگاه دووزجه ترکیه

  Yasar Selman GULTEKIN.

  دانشگاه استانبول ترکیه

  Sueleyman Coban

  دانشگاه فلوریدا امریکا

  Seyed Mohammad Moein Sadeghi

  دانشگاه محقق اردبیلی

  فرشاد کیوان بهجو

  دانشگاه محقق اردبیلی

  کیومرث سفیدی

  دانشگاه محقق اردبیلی

  رقیه جهدی

  دانشگاه محقق اردبیلی

  اردوان قربانی

  دانشگاه محقق اردبیلی

  اباذر اسمعلی‌عوری

  دانشگاه محقق اردبیلی

  رئوف مصطفی زاده

  دانشگاه محقق اردبیلی

  مهدی معمری

  دانشگاه محقق اردبیلی

  زینب حزباوی

  دانشگاه محقق اردبیلی

  معراج شرری

  دانشگاه محقق اردبیلی

  محمد احمدی

  دانشگاه محقق اردبیلی

  اکبر رستم‌پور

  دانشگاه محقق اردبیلی

  بیتا معزی‌پور

  دانشگاه محقق اردبیلی

  علیرضا قنبری

  دانشگاه محقق اردبیلی

  سعید خماری

  دانشگاه محقق اردبیلی

  حسین شهاب

  دانشگاه محقق اردبیلی

  علی اشرف سلطانی

  دانشگاه محقق اردبیلی

  علی رسول‌زاده

  دانشگاه محقق اردبیلی

  محمدرضا نیک‌پور

  دانشگاه محقق اردبیلی

  جوانشیر عزیزی

  دانشگاه محقق اردبیلی

  مهدی  داوری

  دانشگاه محقق اردبیلی

  جبرائیل رزمجو

  دانشگاه محقق اردبیلی

  موسی ترابی

  دانشگاه محقق اردبیلی

  سیدمهدی رضوی

  دانشگاه محقق اردبیلی

  برومند صلاحی

  دانشگاه محقق اردبیلی

  بهروز سبحانی

  دانشگاه محقق اردبیلی

  سید سعید راثی نظامی

  دانشگاه محقق اردبیلی

  اکبر صفرزاده

  دانشگاه محقق اردبیلی

  فریبرز معصومی

  دانشگاه محقق اردبیلی

  اسداله اسدی

  دانشگاه محقق اردبیلی

  علی لطفی بخش

  دانشگاه تهران

  وحید اعتماد

  دانشگاه تهران

  علی اصغر درویش صفت

  دانشگاه تهران

  سید عطالله حسینی

  دانشگاه تهران

  انوشیروان شیروانی

  دانشگاه تهران

  احسان عبدی

  دانشگاه تهران

  پدارم عطارد

  دانشگاه تهران

  مهدی عواطفی همت

  دانشگاه تهران

  پرویز فاتحی

  دانشگاه تهران

  جهانگیر فقهی

  دانشگاه تهران

  کامران رضایی

  دانشگاه تهران

  رضا اولادی

  دانشگاه تهران

  مهدی قربانی

  دانشگاه تهران

  حسین ارزانی

  دانشگاه تهران

  حسین آذرنیوند

  دانشگاه تبریز

  امید فتحی‌زاده

  دانشگاه تبریز رویا عابدی

  انجمن جنگلبانی ایران

  علی بناگر

  مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

  خسرو ثاقب طالبی

  مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

  هومن روانبخش

  مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

  پژمان پرهیزکار

  مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور

  مهدی پور هاشمی

  مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور محمود بیات

  سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

  عباسعلی نوبخت

  سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

  نقی شعبانیان

  سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

  رسول اشرفی پور

  سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

  کامران پور مقدم

  سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

  حسین بدری پور

  سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

  حمیدرضا سلیمانی

  سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

  وحید جعفریان

  سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور

  حسن وحید

  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

  شعبان شتایی

  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

  رامین رحمانی

  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

  هادی معیری

  دانشگاه تربیت مدرس

  سیدمحسن حسینی

  دانشگاه تربیت مدرس

  سید جلیل علوی

  دانشگاه تربیت مدرس

  اکبر نجفی

  دانشگاه تربیت مدرس

  یحیی کوچ

  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

  مجید لطفعلیان

  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

  دکتر اصغر فلاح

  دانشگاه گیلان

  حسن پوربابایی

  دانشگاه گیلان

  کامبیز طاهری آبکنار

  دانشگاه گیلان

  رامین نقدی

  دانشگاه گیلان

  مهرداد نیکویی

  دانشگاه گیلان

  علی صالحی

  دانشگاه گیلان

  مهرداد قدس‌خواه

  دانشگاه مازندران حامد آقاجانی

  دانشگاه ارومیه

  عباس بانج شفیعی

  دانشگاه ارومیه

  احمد علیجانپور

  دانشگاه ارومیه

  الیاس رمضانی

  دانشگاه ارومیه

  جواد اسحاقی

  دانشگاه تبریز

  سجاد قنبری

  دانشگاه کردستان

  مهتاب پیرباوقار

  دانشگاه لرستان

  جواد سوسنی

  دانشگاه لرستان

  ضیاء باده یان

  دانشگاه لرستان

  رحیم ملک نیا

  اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل

  احمد ابراهیم‌زاده

  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان

  مسعود امین املشی

  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

  یونس رستمی کیا

   اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل

  نگار سریع الطلاق
  اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل سونیا ازهری
  دانشگاه محقق اردبیلی اتابک فیضی
   دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مهدی عربی

  دانشگاه آزاد اسلامی

   ابراهیم فتایی