برنامه های کنفرانس

  فهرست اولیه برنامه‌های کنفرانس شامل موارد زیر خواهد بود:

  - ارائه گزارش از روند برگزاری و ارائه مقالات

  - مراسم افتتاحیه

  - سخنرانی‌های کلیدی

  - پنل‌های تخصصی 

  - کارگاه‌های آموزشی

  - ارائه مقالات شفاهی و پوستر

  - جمع‌بندی مقالات ارائه شده

  -  مراسم اختتامیه و تجلیل از نفرات برتر کنفرانس