# عنوان اندازه فایل دانلود
    1 فرمت ارائه مقالات پوستری(فارسی) 24428.03 کیلوبایت
    2 فرمت ارائه مقالات پوستری(انگلیسی) 24427.37 کیلوبایت
    3 فرمت ارائه مقالات شفاهی 13006.13 کیلوبایت