زمان برگزاری کنفرانس


    احتراما به استحضار می‌رساند زمان برگزاری کنفرانس به تاخیر افتاده و متعاقبا اعلام خواهد شد. با تشکر